3η συνάντηση προόδου στο Gödöllő

Οι εταίροι του έργου Digitalis διοργάνωσαν με επιτυχία την 3η συνάντηση προόδου στο Gödöllő της Ουγγαρίας 5 και 6 Ιουλίου 2023. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον ουγγρικό οργανισμό-εταίρο Prompt και είχε ως στόχο την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου Digitalis και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για τις επόμενες φάσεις του έργου.

Η σύμπραξη συζήτησε επίσης θέματα του έργου όπως είναι η διαχείριση της ποιότητας και η ανάδειξη των αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο των εργασιών σύνταξης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και εξοικειώθηκαν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό. Η συνάντηση των εταίρων στην Ουγγαρία έκλεισε με τη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής που αποφάσισε τις ημερομηνίες για τις επόμενες συναντήσεις προόδου.