Αποτελέσματα

Aυτό το πακέτο εργασίας έχει 2 παραδοτέα: Πρόγραμμα σπουδών DIGITALIS βασισμένο στην προσέγγιση συνδημιουργίας του έργου, σε 3 γλώσσες (Αγγλικά, Ουγγρικά, Ελληνικά) Μαθησιακό υλικό για το διαδικτυακό μάθημα που εξετάστηκε από εμπειρογνώμονες σε 3 γλώσσες.
Αυτό το αποτέλεσμα του έργου καλύπτει τις ακόλουθες ανάγκες: Υπάρχει μια τεράστια αγορά εργαλείων και εφαρμογών τηλεφροντίδας που απευθύνονται στους ηλικιωμένους, αλλά οι προσφορές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για την ανάπτυξη ενός μαθησιακού περιεχομένου και μαθήματος για τους άτυπους φροντιστές, υπάρχει ανάγκη επισκόπησης των υπαρχόντων ψηφιακών εργαλείων και προσαρμοσμένης επιλογής τους. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία (ή μόνο λίγα στοιχεία) σχετικά με το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των άτυπων φροντιστών, ιδίως λόγω της ευρύτητας των διαφόρων τύπων του επαγγελματικού τους υποβάθρου. Το ίδιο ισχύει και για το ερώτημα κατά πόσο είναι ενήμεροι και κατά πόσο χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για τη φροντίδα ηλικιωμένων.