Εκδηλώσεις

Aims of the kick-off meeting was to get to know each-other (fields, activities, interest in the project), and overview the aims, objectives, work plan, outcomes of the project.
online meeting

Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 με στόχο την ολοκλήρωση του πρώτου πνευματικού προιόντος και την έναρξη του δεύτερου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι εταίροι έκαναν επισκόπηση του ιστότοπου του έργου και εξοικειώθηκαν με τις διάφορες λειτουργίες και χρήση του.