6η συνάντηση έργου στην Αίγινα,

Η 6η διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Αίγινα, Ελλάδα, στις 22-23 Μαΐου 2024, με οικοδεσπότη την «Εποχή».

Οι στόχοι της ΔΜΣ ήταν: συζήτηση θεμάτων διαχείρισης του έργου, συζήτηση θεμάτων επικοινωνίας του έργου, συζήτηση θεμάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. τεκμηρίωση των εκδηλώσεων πρόσληψης), επισκόπηση των αποτελεσμάτων του PR3 και οριστικοποίηση. επισκόπηση του PR4, σχεδιασμός των επερχόμενων δραστηριοτήτων, υλοποίηση της συνάντησης της συντονιστικής επιτροπής για την επισημοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν.