Διαδικτυακή συνάντηση εταίρων στίς 29 Σεπτεμβρίου 2022

Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 με στόχο την ολοκλήρωση του πρώτου πνευματικού προιόντος και την έναρξη του δεύτερου. Στην πρώτη φάση του έργου, η κοινοπραξία διεξήγαγε μια ενημερωτική έρευνα, ρωτώντας εκπροσώπους της ομάδας-στόχου (γυναίκες άτυπους φροντιστές) για την ψηφιακή τους ετοιμότητα και δημιούργησε μια πολύτιμη βάση δεδομένων για τα ψηφιακά εργαλεία και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη σε κάθε χώρα- εταίρο. Το έργο συνεχίζεται με την κατάρτιση ενός μαθησιακού προγράμματος σχεδιασμένου να βελτιώσει τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι γυναίκες άτυποι φροντιστές στην φροντίδα που παρέχουν και έτσι να ενισχύσει την αξία τους στην αγορά εργασίας. Στις 27 Οκτωβρίου υπήρξε ένας δεύτερος γύρος συνάντησης για να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες.