Εναρκτήρια συνάντηση Digitalis

Στόχος της εναρκτήριας συνάντησης ήταν να γνωριστούμε μεταξύ μας (τομείς, δραστηριότητες, ενδιαφέρον για το έργο) και να κάνουμε επισκόπηση των στόχων, του σχεδίου εργασίας και των αποτελεσμάτων του έργου. Στόχοι της εναρκτήριας συνάντησης Οι εταίροι να γνωριστούν μεταξύ τους (τομείς, δραστηριότητες, ενδιαφέρον για το έργο) Σκοποί, στόχοι, σχέδιο εργασίας, αποτελέσματα του έργου (γενική επισκόπηση από τον συντονιστή) Σύντομη περίληψη των αποτελεσμάτων του έργου (επικεφαλής εταίροι) Συζητήσεις και συμφωνίες σχετικά με τις συνοδευτικές δραστηριότητες (Διαχείριση Εργου, Διαχείριση ποιότητας, Διάδοση) Έναρξη των πρώτων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Πνευματικό Προιόν 1.