Digitalis

Az informális gondozók felkészítése a digitális egészségügyi szolgáltatások mindennapi használatára

 

A projektről

A DIGITALIS projekt középpontjában a női informális gondozók állnak, különös tekintettel azokra, akik hosszú távú otthoni gondozást nyújtanak, és akiknek hosszú inaktivitás után újra be kell lépniük a munkaerőpiacra.

Projektadatok

Rövid elnevezés: DIGITALIS

Projekt címe: Az informális gondozók felkészítése a digitális egészségügyi szolgáltatások mindennapi használatára

Projektazonosító: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033535

Projekt típusa: KA220-ADU – Felnőttoktatási együttműködési partnerség

Terület: Felnőttoktatás

Időtartam: 36 hónap

Kezdési dátum: 2022. 02. 01.  

Befejezési dátum: 2025. 01. 31.

Célcsoport: Női informális gondozók

Partnerországok: Olaszország, Görögország és Magyarország

Projektkoordinátor: Fondazione Democenter – SIPE, Olaszország

Kontaktszemély: Simona Sbardelatti, simona.sbardelatti@tpm.bio

 

A projekt háttere

A becslések szerint a gondozási tevékenység 80%-át informális gondozók végzik Európában. Európában élő - főként nők – ezreiről van szó, akik támogatásra szoruló családtagról, leggyakrabban idősebb felnőttekről gondoskodnak. Sokan közülük kikerültek a munkaerőpiacról, és kihívásokkal néznek szembe a megfelelő forrásokhoz, támogató szolgáltatásokhoz és szociális juttatásokhoz való hozzáférést illetően. Ha ezeket az informális gondozókat támogatás nélkül hagyják, szegénységnek, egészségügyi problémáknak teszik ki őket, ami aláaknázza a nemek közötti egyenlőséget. A problémát fokozza a digitális átalakulás felgyorsulása az egészségügyi szektorban, amely megköveteli az e-egészségügyi szolgáltatások és a kapcsolódó technológiák napi szintű kezelésének és használatának képességét, hogy az idősek számára megfelelő szintű ellátást biztosítsanak. Az informális gondozóknak megfelelő és adaptált képzéshez és készségfejlesztéshez kell hozzáférniük, különösen a digitális kompetenciáik fejlesztése érdekében.

A DIGITALIS projekt a célcsoport két fontos igényének megoldására irányul:

 • Képzési lehetőségek: a COFACE Families Europe által 2017-ben végzett jelentős adatgyűjtésből úgy tűnik, hogy a válaszadók közel kétharmadának soha nem ajánlottak fel lehetőséget semmilyen képzésen vagy készségfejlesztésen való részvételre.
 • A szakmai tapasztalat bővítésének és a foglalkoztatási lehetőségek diverzifikálásának szükségessége a munkából való hosszú kiesést követően: a tartós gondozási tevékenység végzése közben az informális gondozók hasznos tudásra tesznek szert a gondozással kapcsolatos különböző területeken, de legtöbbször nincsenek ennek tudatában.

Célok

A DIGITALIS projekt célja, hogy a női informális gondozókat az alapvető digitális készségekkel és tudással ruházza fel, annak érdekében, hogy teljes mértékben kiaknázhassák a digitális egészségügyi szolgáltatásokban és technológiákban rejlő lehetőségeket saját szakmai helyzetük, valamint az általuk gondozott hozzátartozóik életminőségének és biztonságának javítása érdekében.

Konkrét célkitűzések

A projekt konkrét célkitűzései a következők:

 • A női informális gondozók digitális készségeinek és kompetenciáinak javítása későbbi foglalkoztathatóságuk érdekében egy adaptált és személyre szabott képzési program révén Görögországban és Magyarországon;
 • A teljes nemzeti digitális egészségügyi szolgáltatási és technológiai környezet, valamint a kapcsolódó digitális készségek meghatározása és feltérképezése a női informális gondozók igényeinek megfelelően Görögországban és Magyarországon;
 • Innovatív e-learning kurzusok és modulok kidolgozása, tesztelése és értékelése a társadalmi innováció és az emberközpontúság szempontjai szerint, hogy minél jobban megfeleljenek a női informális gondozók tanulási igényeinek;
 • A fő eredmények, tanulságok, az informális gondozók vallomásai és a szakpolitikai ajánlások gyakorlati útmutatóba strukturálása az európai szintű terjesztés és a megismételhetőség elősegítése érdekében.

Tervezett eredmények

A DIGITALIS projekt kulcsfontosságú eredménye egy innovatív, vegyes tanulási (blended learning) rendszerben zajló moduláris, digitális képzési program kifejezetten a női informális gondozók által és számukra személyre szabott, a nemzeti egészségügyi környezetnek és kontextusnak megfelelő tartalommal. E cél elérése érdekében a projekt tervezett eredményei a következők:

 • R1 Közös digitális egészségügyi szolgáltatások és készségek módszertanának megtervezése az informális gondozók digitális igényeinek felmérésére. A PR1 megvalósítása világos képet ad arról, hogy az informális gondozóknak milyen speciális készségekre van szükségük ahhoz, hogy a digitális eszközökben rejlő lehetőségeket a mindennapi munkájuk során hasznosítsák.
 • R2 Digitális képzési tartalom, modulok és foglalkozások kidolgozása. A projekt eredményeként digitális képzési modulokat és foglalkozásokat dolgozunk ki az informális gondozók számára, amelyek segítik őket abban, hogy új technológiákat alkalmazzanak mindennapi munkájuk során.
 • R3 E-learning platform fejlesztése a digitális képzési modulok és foglalkozások tesztelésének és értékelésének támogatására. Ez a platform lehetőséget ad arra is, hogy a képzésben részt vevők munka közben digitális készségeket szerezzenek, digitális környezetben kommunikálva együttműködjenek, megvitassák a tudás megosztását más résztvevők közösségében.

• R4 Replikációs útmutató készítése a projekteredmények európai szintű kiterjesztéséhez. Ez a replikációs útmutató a projekt egyik fő eredménye, és célja az előző projekteredményekben végzett tevékenységek hasznosítása, azonosítva a reprodukálhatósági potenciált, és támogatva a DIGITALIS program jövőbeni, európai szintű, továbbfejlesztett megvalósítását. Az útmutató elsőként angol, görög, magyar és olasz nyelven készül el.

 

A projekt hatása

A projekt várhatóan pozitív és dinamikus hatással lesz elsősorban az informális gondozók csoportjaira. Különösen a digitális készségeik lesznek sokkal fejlettebbek a projekt kezdetéhez képest, és jobban tudják majd alkalmazni a területükön kifejlesztett legújabb megoldásokat. A megfelelő eszközök és alkalmazások használatával időt takarítanak meg, így jobban tudják segíteni a hozzátartozóikat vagy hatékonyabban tudják az időt beosztani. Az informális gondozók másfajta szemléletmódot sajátítanak majd el a gondozói munkával kapcsolatban, mivel közelebbről kell szemrevételezniük a nehézségeket és a problémáikat, hogy lépést tudjanak tartani az otthoni egészségügyi ellátásra tervezett, naprakész alkalmazások és eszközök növekvő számával. A projekt tehát egy sor újítást hoz a kurzusok tervezésében és fejlesztésében, nevezetesen a közös alkotási folyamathoz kapcsolódó társadalmi innovációs megközelítés megvalósításán keresztül. A DIGITALIS-ban alkalmazott módszer támogatja a digitális készségek fejlesztését és a technológiákhoz való alkalmazkodást az egész lakosság körében, és bármely más szektorba is átültethető: nemcsak a felnőttoktatási és -képzési szolgáltatók számára, hanem azoknak az állampolgároknak a számára is, akik tisztában akarnak lenni készségeik hiányosságaival a munkával kapcsolatos célok elérése, a foglalkoztathatóság, a tanulás, a szabadidő és a digitális társadalomba való beilleszkedésük érdekében.

Partnerszervezetek

 • Fondazione Democenter – SIPE, Olaszország
 • Doxee SpA, Olaszország
 • PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország
 • PROLEPSIS Civil Law Non Profit Organization of Preventive Environmental and Occupational Medicine, Görögország
 • Greek Carers Network EPIONI, Görögország